przejrzysty Wodzisław

Pobierz porządek obradPORZĄDEK vI SESJI RM

Transmisja z obrad VI Sesji Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego,
która odbyła się w dniu 29 kwietnia 2015r.

tr>
Numer w
porządku
obrad
Temat w porządku obradczas
trwania
Naciśnik link
1.
2.
- Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności
- Informacje Prezydenta Miasta :
- o działaniach podejmowanych pomiędzy sesjami,
- o sposobie realizacji interpelacji radnych.
49 min
14 sek.
uruchom transmisję
3.
Informacja na temat stanu sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie miasta
oraz zadań realizowanych w ramach Funduszu Spójności.
47 min
53 sek.
uruchom transmisję
4.

5.
IInformacja na temat bezpieczeństwa i porządku publicznego w Wodzisławiu Śląskim. 18 min
33 sek.
uruchom transmisję
6.Podjęcie Uchwał
a)- w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Wodzisławia Śląskiego na 2015 rok Nr II/13/14 z dnia 30 grudnia 2014 roku,
21 min.
39 sek.
uruchom transmisję
b)- w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Wodzisławia Śląskiego na lata 2015-2025,
16 min.
48 sek.
uruchom transmisję
c)
d)
- w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Miasta Wodzisławia Śląskiego dla Gminy Mszana,
- w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Miasta Wodzisławia Śląskiego dla Powiatu Wodzisławskiego, cz. I
17 min.
00 sek.
uruchom transmisję
d)- w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Miasta Wodzisławia Śląskiego dla Powiatu Wodzisławskiego, cz. II 25 min.
09 sek.
uruchom transmisję
e)
f)
g)
- w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wodzisławskiemu,
- w sprawie określenia zasad ustalania i poboru, terminu płatności i wysokości stawek opłaty targowej, oraz zarządzenia poboru opłaty targowej w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso oraz wprowadzenia zwolnień z opłaty targowej,
-
w sprawie ustalenia zasad pobierania opłat na parkingach niestrzeżonych płatnych stanowiących własność miasta Wodzisławia Śląskiego, a administrowanych przez Służby Komunalne Miasta Wodzisławia Śląskiego,
2 min.
19 sek.
uruchom transmisję
h)- w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Wodzisławia Śląskiego,27 min.
33 sek.
uruchom transmisję

j)
k)
- w sprawie uchylenia uchwały Nr V/53/15 Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia 25 marca 2015 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XXXV/337/09 Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia 27 maja 2009 roku w sprawie ustalenia w Wodzisławiu Śląskim strefy płatnego parkowania, stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania, wysokości opłat dodatkowych oraz sposobu ich pobierania,
- w sprawie zmiany uchwały Nr XXXV/337/09 Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia 27 maja 2009 roku w sprawie ustalenia w Wodzisławiu Śląskim strefy płatnego parkowania, stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania, wysokości opłat dodatkowych oraz sposobu ich pobierania,
26 min.
16 sek.
uruchom transmisję


Nagranie, realizacja, montaż - MAREK RADOMSKI