Obywatelska Inicjatywa
"PRZEJRZYSTY WODZISŁAW"

Podjęcie uchwały :
e) w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wodzisławskiemu,
f)w sprawie określenia zasad ustalania i poboru, terminu płatności i wysokości stawek opłaty targowej, oraz zarządzenia poboru opłaty targowej w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso oraz wprowadzenia zwolnień z opłaty targowej,
g)w sprawie określenia zasad ustalania i poboru, terminu płatności i wysokości stawek opłaty targowej, oraz zarządzenia poboru opłaty targowej w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso oraz wprowadzenia zwolnień z opłaty targowej,

nagranie, montaż, realizacja - Marek Radomski