Obywatelska Inicjatywa
"PRZEJRZYSTY WODZISŁAW"

2. Informacja na temat stanu sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie miasta
oraz zadań realizowanych w ramach Funduszu Spójności.

Realizacja - Marek Radomski