Obywatelska Inicjatywa
"PRZEJRZYSTY WODZISŁAW"

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
Informacje Prezydenta Miasta :
- o działaniach podejmowanych pomiędzy sesjami,
- o sposobie realizacji interpelacji radnych.

Realizacja, montaż - Marek Radomski
kontakt: mrswistak@poczta.onet.pl