Dziękuję Panu Radnemu
za udostepnienie nowego egzemplarza ulotki z programen wyborczym.