w dniu 13 stycznia 2015r. wysłałem prośbę do Pani Radnej

Katarzyny Zollner Soloskiej

o udostepnienie ulotki z programen wyborczym.

Marek Radomski