w dniu 13 stycznia 2015r. wysłałem prośbę do Pani Radnej

Heleny Osińskiej

o udostepnienie ulotki z programen wyborczym.

Marek Radomski