w dniu 13 stycznia 2015r. wysłałem prośbę do Pana Radnego

Eugeniusza Chłapka

o udostepnienie ulotki z programen wyborczym.

Marek Radomski