przejrzysty Wodzisław

Na skutek wytrwałości i uporu Obywatelskiej Inicjatywy "Przerzjrzysty Wodzisław",
począwszy od miesiaca stycznia 2015 roku, wszystkie protokoły z posiedzeń
Komisji Rady Miejskiej Wodzisławia Ślaskiego,
są dostępne w specjalnej zakładce utworzonej w Biuletynie Informacji Publicznej
na stronie Urzędu Miasta Wodzisławia Ślaskiego.

....................................................... Marek Radomski

Naciskając poniższą ikonkę przejdziesz do Biuletynu Informacji Pubicznej
i uzyskasz dostęp do protokołów Komisji Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego
na stronie Urzędu Miasta.

Protokoły Komisji Rady Miejskiej

protokoły posiedzeń komisji odbytych w grudniu 2014r.


1

Komisja Budżetu
.
protokoły Komisji Buddżetu
2
Komisja Gospodarki Komunalnej
.
protokoły Komisji Gospodarki Komunalnej
3
Komisja Oświaty, Kultury i Sportu
.
protokoły Komisji Oświaty, Kultury i Sportu
4
Komisja Prawa i Porządku Publicznego
.
protokoły Komisji Prawa i Porządku Publicznego
5
Komisja Rewizyjna
.
protokoły Komisji Rewizyjnej
6
Komisja Strategii i Ochrony Środowiska
.
protokoły Komisji Strategii i Ochrony Środowiska