przejrzysty Wodzisław

Komisja Prawa i Porządku Publicznego 2014

DataPorządek posiedzenia
Komisji Prawa i Porządku Publicznego
protokół Komisji Prawa i Porządku Publicznego - format pdf
17.12.2014r.porządek posiedzeniapobierz protokół
porządek posiedzeniapobierz protokół

Protokoły otrzymano na mocy ustawy z dnia 6 września 2001r o dostępie do informacji publicznej.
Marek Radomski