przejrzysty Wodzisław

Komisja Oświaty, Kultury i Sportu 2014

DataPorządek posiedzenia
Komisji Oświaty, Kultury i Sportu
protokół Komisji Oświaty, Kultury i Sportu - format pdf
17.12.2014r.porządek posiedzeniapobierz protokół
porządek posiedzeniapobierz protokół

Protokoły otrzymano na mocy ustawy
z dnia 6 września 2001r o dostępie do informacji publicznej.
Marek Radomski